Dagpengeret

Hvem har ret til dagpenge?

Først og fremmest skal du være medlem af en a-kasse og derudover være tilmeldt i et lokalt jobcenter. Ud over det, skal du have været registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag du blev ledig.

Du skal også have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Er du fuldtidsforsikret skal du have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år. Som deltidsforsikret lønmodtager i mindst 34 inden for de sidste 3 år.

Har du udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed, skal det have været i et væsentlig omfang i en tilsvarende periode. Du skal stå til rådighed over for arbejdsmarkedet, hvilket betyder du aktivt skal søge og kunne overtage arbejde. Du skal bekræfte jobsøgningen hver uge på jobnet.dk. Er disse krav opfyldt, så har du mulighed for at få dagpenge.

 

Dagpengesatser i 2015

I 2015 er der pr. 5 Januar kommer nye dagpengesatser og som altid er de forskellige afhængig af, om du er lønmodtager eller selvstændig, om det er fuldtids eller deltids osv. Vi vil her skrive de nye dagpengesatser for 2015 op:

Dagpengeret som lønmodtagere

 • På fuldtid får du 4.135 kr. pr. uge (827 kr. pr. dag).
 • På deltid får du 2.755 kr. pr. uge (551 kr. pr. dag).
 • Mindstesats er 3.390 kr. pr. uge (678 kr. pr. dag) og det samme gør sig gældende for dimittend på fuldtid, hvor en dimittend på deltid får 2.260 kr. pr. uge (452 kr. pr. dag).

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

 • Personer med forsørgelsespligt overfor børn får i dagpenge 3.310 kr. pr. uge (662 kr. pr. dag) og andre personer får 2.480 kr. pr. uge (496 pr. dag).

Selvstændige

 • Maksimal sats for dagpenge ligger på 4.135 kr. pr. uge (827 kr. pr. dag). Mindstesats ligger på 3.390 kr. pr. uge (678 kr. pr. dag) og det samme er gældende for midlertidigt ophør.

Efterløn

 • Fuldtids(91 % sats) svarer til 3.765 kr. pr. uge (753 kr. pr. dag).
 • Fuldtids (100 % sats) er højere og ligger på 4.135 kr. pr. uge (827 kr. pr. dag).
 • Deltid (91 % sats) ligger på 2.505 kr. pr. uge (501 pr. dag), hvorimod deltid på 100 % sats ligger på 2.755 kr. pr. uge(551 kr. pr. dag).

Ungesats

 • For fuldtid udbetales der 2.070 kr. pr. uge i dagpenge (414 kr. pr. dag)
 • For deltid udbetales der 1.380 kr. pr. uge (276 kr. pr. dag).

G-dage

 • På en ’hel dag’ får du 827 pr. dag og på en ’halv dag’ får du 414 pr. dag.

 

Den maksimale sats for dagpenge er sat til 827 kr. pr. dag her i 2015. Den kan du kun opnå ved at have en bruttoindkomst for 12 uger på minimum 59.892 kr.